info@aluminum-artist.com +86 13556890771
head_banner

Sut mae alwminiwm yn cael ei wneud?

Sut mae alwminiwm yn cael ei wneud?

Cewch yr uchafbwyntiau ar daith alwminiwm o focsit, trwy gynhyrchu, defnyddio ac ailgylchu.

Deunydd crai

pic10

Grinder bocsit

Mae cynhyrchu alwminiwm yn dechrau gyda bocsit deunydd crai, math o bridd fel clai a geir mewn gwregys o amgylch y cyhydedd.Mae'r bocsit yn cael ei gloddio ychydig fetrau o dan y ddaear.

Alwmina

Mae alwmina, neu alwminiwm ocsid, yn cael ei dynnu o'r bocsit trwy fireinio.

photo29

Proses fireinio

Mae alwmina yn cael ei wahanu oddi wrth y bocsit trwy ddefnyddio hydoddiant poeth o soda costig a chalch.

photo30

Alwmina pur

Mae alwmina yn cael ei wahanu oddi wrth y bocsit trwy ddefnyddio hydoddiant poeth o soda costig a chalch.

pic31

Cynnydd

Proses fireinio

Y stop nesaf yw'r planhigyn metel.Yma, mae'r alwmina mireinio yn cael ei drawsnewid yn alwminiwm.

Mae angen tri deunydd crai gwahanol i wneud alwminiwm, alwminiwm ocsid, trydan a charbon.

photo31

Mae trydan yn cael ei redeg rhwng catod negatif ac anod positif, y ddau wedi'u gwneud o garbon.Mae'r anod yn adweithio â'r ocsigen yn yr alwmina ac yn ffurfio CO2.

pic32

Y canlyniad yw alwminiwm hylifol, y gellir ei dapio bellach o'r celloedd.

pic33

Cynhyrchion

Mae'r alwminiwm hylif yn cael ei fwrw i mewn i ingotau allwthio, ingotau dalennau neu aloion ffowndri, i gyd yn dibynnu ar yr hyn y caiff ei ddefnyddio.

Mae'r alwminiwm yn cael ei drawsnewid yn wahanol gynhyrchion.

pic34
pic35

Allwthio

Yn y broses allwthio, caiff yr ingot alwminiwm ei gynhesu a'i wasgu trwy offeryn siâp o'r enw marw.

pic36

Y broses

Mae gan y dechneg allwthio bosibiliadau dylunio bron yn ddiderfyn ac mae'n cynnig cyfleoedd ymgeisio di-ri.

Rholio

Defnyddir ingotau dalennau i wneud cynhyrchion wedi'u rholio, fel platiau, stribed a ffoil.

pic37

Y broses

Mae alwminiwm yn hydwyth iawn.Gellir rholio ffoil o 60 cm i 2-6 mm, a gall y cynnyrch ffoil terfynol fod mor denau â 0.006 mm.Ni fydd yn gadael golau, arogl na blas i mewn nac allan.

pic38

Aloeon ffowndri cynradd

Mae aloion ffowndri alwminiwm yn cael eu castio mewn gwahanol siapiau.Bydd y metel yn cael ei ail-doddi eto a'i wneud, er enghraifft, yn ymylon olwynion neu rannau eraill o geir.

pic39
pic40

Ailgylchu

Mae ailgylchu alwminiwm sgrap angen dim ond 5 y cant o'r ynni a ddefnyddir i wneud alwminiwm newydd.

pic41

Gellir ailgylchu alwminiwm dro ar ôl tro gydag effeithlonrwydd 100 y cant.Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw un o rinweddau naturiol alwminiwm yn cael eu colli yn y broses ailgylchu.

Gall y cynnyrch wedi'i ailgylchu fod yr un peth â'r cynnyrch gwreiddiol, neu gall ddod yn rhywbeth hollol wahanol.Mae awyrennau, ceir, beiciau, cychod, cyfrifiaduron, offer cartref, gwifrau a chaniau i gyd yn ffynonellau ailgylchu.

Beth all alwminiwm ei wneud i chi?

Rydym yn cynnig ystod eang o gynhyrchion ac atebion alwminiwm.Dewch o hyd i'ch cynnyrch neu cysylltwch â ni i drafod eich prosiect alwminiwm gyda'n harbenigwyr.


Amser post: Ebrill-11-2022